Romanik: Polen

 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
Printer-friendly versionPrinter-friendly version

PDF

 

 

Nachstehende Bibliographie versteht sich als Auswahl von Literatur zum Thema Romanik. Ergänzende Vorschläge (Zeitschriftenaufsätze, regionale Beiträge) werden von der Redaktion jederzeit über das Menü Kontakt entgegengenommen. Sofern eine ISBN vorhanden ist, gelangt man über diese zur Seite des Karlsruher Virtuellen Kataloges (KVK), die eine Ergebnisanzeige an Bibliothekskatalogen, in denen die betreffende Publikation geführt wird, liefert.

Polen

 
Antoniewicz, Włodzimierz: Recenti scoperte d‘arte preromanica e romanica a Wiślica in Polonia. Roma 1961 (Conferenze. Accademia polacca di scienze e lettere. Bibliotheca di Roma. Fasc. 13).
 
Bober, Monika: Architektura przedromańska i romańska w Krakowie. Rzeszów 2008 (Collectio archaeologica Resoviensis 6). ISBN: 978-83-605-4567-6
 
Chojnacki, Jakub: Romańskie Drzwi Płockie, 1154 - ok. 1430 - 1982. Płock 1983.
 
Chudziakowa, Jadwiga: Romański kościół benedyktynów w Mogilnie = The romanesque benedictine church at Mogilno. Warszawa 1984 (Biblioteka muzealnictwa i ochrony zabytków , C 1).
 
Chudziakowa, Jadwiga: The Romanesque Churches of Mogilno, Trzemeszno and Strzelno. Toruń 2001. ISBN: 83-231-1326-2
 
Ciechanowski, Kazimierz: Epigrafia romańska i wczesnogotycka w Polsce. Wrocław 1965.
 
Golasz, Hanna: Kościoły romańskie w Iławie, Brzegu Głogowskim, Świętej Katarzynie i Solnikach. Wrocław 1972 (Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, nr. 3. Seria: Monografie nr. 2).
 
Grzybkowski, Andrzej: Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów śląskich. XII-XIV wiek. Warszawa 1990 (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego). ISBN: 83-2300-322-X
 
Jamroz, Józef Stanisław: Kościół parafialny w Goźlicach. Ze studiów nad architekturą romańską w Polsce. Folia Historiae Artium 13 (1977), 5-18.
 
Józefowiczówna, Krystyna: Z badań nad architecturą przedromańską i romańska w Poznaniu. Wrocław 1963.
 
Mroczko, Teresa: Czerwińsk romański. Warszawa 1972.
 
Mroczko, Teresa: Polska sztuka przedromańska i romańska. Warszawa ²1988. ISBN: 8-3040-3815-3
 
Quirini-Popławski, Rafał: Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki Włoskiej. Kraków 2006. ISBN: 978-83-233-2203-0
 
Romanische Kunst in Polen, bearb. von Zygmunt Świechowski. Leipzig 1984.
 
Skaliński, Romuald: Arto romanika en Pollando. Toruń 2002. ISBN: 83-903215-7-2
 
Socko, Adam: Der Klosterkemplex in Strzelno und seine Beziehungen zu den Gründungen des Markgrafen von Wettin in Landsberg  und Petersberg. In: Romanik in Europa: Kommunikation -  Tradtion -  Rezeption, hg. von Leonhard Helten, Wolfgang Schenkluhn und Christian Forster. Leipzig 2009, 93-111.
 
Sroka, Zbigniew: Romańskie tympanony w strzeleńskiej bazylice i rotundzie. Bydgoszcz 2003. ISBN: 83-915-8316-3
 
Stawowiak, Bozena: Późnoromańskie malowidła w apsydzie kościoła ŚŚ. Jana Chrzciciela i Katarzyny w Świerżawie. Folia Historiae Artium 22 (1986), 7-28.
 
Świechowska, Ewa, Mischke, Wojciech: Architektura romańska w Polsce. Bibliografi a. Warszawa 2001. ISBN: 83-7181-201-9
 
Świechowski, Zygmunt: Budownictwo Romańskie w Polsce. Katalog zabytków. Wrocław 1963 (Zródla do historii kultury materialnej).
 
Świechowski, Zygmunt: Die Skulpturen der Klosterkirche in Trebnitz und ihre Beziehung zu Bamberg. In: Festschrift für Peter Bloch zum 11. Juli 1990, hg. von Hartmut Krohm und Christian Theuerkauff. Mainz 1990, 77-89.
 
Świechowski, Zygmunt: Katalog architektury romańskiej w Polsce. Warszawa 2009. ISBN: 978-83-7181-200-2
 
Świechowski, Zygmunt: Strzelno romańskie. Poznań 1998 (Szlakami Polskiego Millenium; Patria Polonorum). ISBN: 83-7015-454-9
 
Sztuka polska przedromanska i romanska do schyłku 13 wieku, hg. von Michał Walicki. Warszawa 1971 (Dzieje sztuki polskiej 1).
 
Szydlowski, Jerzy: Auf den Spuren der romanischen Margarethenkirche in Beuthen. In: Elmar Vonbank zum 70. Geburtstag. Bregenz 1992 (Jahrbuch Vorarlberger Landesmuseumsverein 135), 271-275.
 
Tomaszewski, Andrzej: Romańskie kościoły z emporami zachodnimi. Wrocław 1974.
 
Tomaszewski, Andrzej: Studia nad architekturą romańską Polski, Czech i historycznych Węgier. Empory zachodnie. Warszawa 1971.
 
Zalewski, Władysław, Stec, Mieczysław: Rytowana romańska posadzka w Kolegiacie Wiślickiej. Studium konserwatorskie = The engraved romanesque floor in Wiślica Collegiate Church. Conservator‘s study. Kraków 1994 (Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 4). ISBN: 83-08-02553-6

 

(Stand Februar 2011)

zurück