Gotik: Polen

 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
Printer-friendly versionPrinter-friendly version

PDF

 

Nachstehende Bibliographie versteht sich als Auswahl von Literatur zum Thema Gotik. Ergänzende Vorschläge (Zeitschriftenaufsätze, regionale Beiträge) werden von der Redaktion jederzeit über das Menü Kontakt entgegengenommen. Sofern eine ISBN vorhanden ist, gelangt man über diese zur Seite des Karlsruher Virtuellen Kataloges (KVK), die eine Ergebnisanzeige an Bibliothekskatalogen, in denen die betreffende Publikation geführt wird, liefert.

Polen

 
Białoskorski, Henryk: Pózny gotyk. Studia nad sztuka przełomu średniowiecza i czasów nowych. Materiały seji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Wrocław 1962. Warszawa 1965.
 
Crossley, Paul: Gothic architecture in the reign of Kasimir the Great. Church architecture in Lesser Poland, 1320-1380. Kraków 1985 (Biblioteka Wawelska 7).
 
Czechowicz, Bogusław: Nagrobki późnogotyckie na Ślasku. Wrocław 2003 (Acta Universitatis Wratislaviensis 2583). ISBN: 83-229-2470-4
 
Czyzewski, Krzysztof, Walczak, Marek: Late Gothic Architecture in the Region of Lesser Poland and its Central-European Connections. Selected Issues. In: Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526). Kunst, Kultur, Geschichte, hg. von Evelin Wetter. Ostfildern 2004 (Studia Jagiellonica Lipsiensia 2), 325-350.

Franaszek, Antoni: Budowle gotyckie zamku królewskiego na Wawelu na tle dziejów w czasach nowożytnych. Kraków ²1989 (Biblioteka Wawelska 6).
 
Grzybkowski, Andrzej: An early Gothic Franciscan church in Cracow. Arte Medievale 7, 2 (1993), 81-86.
 
Grzybkowski, Andrzej: „Concordia apostolorum“. Eine gotische Skulptur in Liegnitz. Archiv für schlesische Kirchengeschichte 49 (1991), 269-279.
 
Grzybkowski, Andrzej: Die Schloßkapelle in Brieg. Archiv für schlesische Kirchengeschichte 51 (1994), 183-198.
 
Grzybkowski, Andrzej: Między formą znaczeniem. Studia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej. Warszawa 1997. ISBN: 83-7181-072-5
 
Grzybowski, Andrzej: Wczesnogotycki kościól i klasztor dominikański w Sieradzu. Warszawa 1979.
 
Jarzewicz, Jarosław: Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Aksańczyków i Wittelsbachów. Poznań 2000 (Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Tow. Przyjacioł Nauk). ISBN: 83-7063-263-7
 
Kaczmarek, Romuald: Italianizmy : studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII - koniec XIV wieku). Wrocław 2008 (Historia Sztuki 27, Acta Universitatis Wratislaviensis 3084). ISBN: 978-83-229-2978-0
 
Kaczmarek, Romuald: Rzeźba architektoniczna na XIV wieku we Wrocławiu. Wrocław 1999 (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki 2015, 12).
 
Kaplan, Helene C.: The Danzig churches. A study in late Gothic vault development. Ann Arbor, Mich. 1976.
 
Kornecki, Marian: Gotische Holzarchitektur in Polen. Bemerkung über deren Stellung in der Synthese der Kunstgeschichte. In: Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia, and Hungary, hg. von Lech Kalinowski u. a. Cracow 1992 (Niedzica Seminars 7), 65-68.
 
Kornecki, Marian: Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu. Kraków 1987. ISBN: 83-08-01274-4
 
Książek-Czermińska, Małgorzata: Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry. Gdańsk 2005. ISBN: 83-89405-02-4
 
Kubicki, Dominik: Gotyckie świaţynie powiatów. Koszalińskiego i kołobrzeskiego. Pelplin 2001. ISBN: 8-3889-3501-1
 
Kunkel, Robert M.: Architektura gotycka na Mazowszu. Warszawa 2006. ISBN: 83-7181-390-2
 
Loyal, Dierk: Sakrale Backsteingotik im Ermland. Eine bautopographische Untersuchung. Bonn 1995 (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 1; Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 12). ISBN: 3-88557-124-2
 
Łużyniecka, Ewa: Gotyckie świątynie Wrocławia. Kościół Bożego Ciała Kościół świętych. Wacława, Stanisława i Doroty. Wrocław 1999. ISBN: 83-708-5385-4
 
Maciej, Krzysztof: Inskrypcje na dzwonach gotyckich w Prusach. Studium z epigrafiki kampanologicznej. Gdańsk 2006. ISBN: 83-7326-325-X
 
Maluśkiewicz, Piotr: Gotyckie kościoły w Wielkopolsce = Gothic churches in Wielkopolska. Poznań 2008. ISBN: 978-83-607-4614-1
 
Mroczko, Teresy: Architektura gotycka na ziemi chelminskiej. Warszawa 1980. ISBN: 83-01-01017-7
 
Mrozowski, Przemysław: Polskie nagrobki gotyckie. Warszawa 1994. ISBN: 83-7022-043-6
 
Otto-Michałowski, Maria: Gotische Tafelmalerei in Polen. Berlin 1982 (Welt der Kunst).
 
Pencakowski, Paweł: Gotyk w Krakowie. Kraków 1986.
 
Pencakowski, Paweł: Mediaeval Minorite Architecture in Lesser Poland. Selected Problems. In: othic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia, and Hungary, hg. von Lech Kalinowski u. a. Cracow 1992 (Niedzica Seminars 7), 37-42.
 
Raczkowski, Juliusz, Budzowski, Krzysztof: Sztuka gotycka w Toruniu. Toruń 2003. ISBN: 83-91735-40-0
 
Radziewicz-Winnicki, Jacek: Historia średniowiecznej architektury w Polsce. Gotyk, wybrane zagadnienia. Gliwice 1997 (Skrypt. Politechnika Śląska 2037)
 
Szczepkowska-Naliwajek, Kinga: Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii. Wrocław 1987 (Studia z historii sztuki 40).
 
Skibiński, Szczęsny: Gotycka architektura pocysterskiego kościoła w Koronowie. Bydgoszcz 1967 (Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Seria D, 4).
 
Skibiński, Szczęsny: Polskie katedry gotyckie. Poznań 1996. ISBN: 83-85337-20-2
 
Wałczak, Marek: Remarks on Late-Gothic Vaults in Lesser Poland. The Role of the Founder in the Studies of Gothic Architecture in Central Europe. In: Gothic architectures in Poland, Bohemia, Slovakia, and Hungary, hg. von Lech Kalinowski u. a. Cracow 1992 (Niedzica Seminars 7), 43-50.
 
Zagrodzki, Tadeusz: Gotycka architektura Katedry Św. Jana w Warszawie. Warszawa 2000. ISBN: 83-7181-163-2

 

(Stand Februar 2011)

zurück