Romanesque: Slovenia

 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
 • : Function split() is deprecated in /home/www/crosscultour.uni-klu.ac.at/sites/all/modules/i18n-6.x-1.2/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
Printer-friendly versionPrinter-friendly version

PDF

 

 

The following bibliography is a selected compilation of literature focused on Romanesque topics. Special attention has been payed to the partner regions of CrossCulTour. Additional proposals (magazine articles, regional publications) can be sent to the editorial staff through the menu item “Contact” and will be taken into account. If ISBN is available for a publication, it is linked to the Karlsruhe Virtual Catalogue (KVK) that provides an overview of libraries in possession of the publication.

Slowenien

 
800 let Jurkloštra, hg. von Metka Kovačič. Laško 2000.
 
Bachmann, Erich: Romanische Architektur in Slowenien. Christliche Kunstblätter 100 (1962), 19-21.
 
Bertoncel, Mojca, Pavli, Štefan: Romanska apsida v podružnični cerkvi sv. Nikolaja na Godešiču. Loški razgledi 48 (2001), 155-160.
 
Cevc, Emilijan: L‘Art du Moyen-Âge en Slovenie. Ljubljana 1956.
 
Kropej, Andrej: Romanska cerkev. Ljubljana 1998.
 
Kurent, Tine: Kozmogram romanske bazilike v Stični. Ljubljana 1977.
 
Leben, Nika: Romanska cerkvena arhitektura na severnem obrobju loškega gospostva. Kranjski zbornik 1995, 41-56.
 
Mlinarič, Jože: Kartuziji Žiče in Jurklošter skozi stoletja. Maribor 1991 (Katalogi. Pokrajinski arhiv Maribor 5).
 
Oter Gorenčič, Mija: Romanska in zgodnjegotska arhitekturna plastika na Slovenskem. Ljubljana 2007.
 
Oter, Mija: Neuentdeckte romanische Bauplastik im Zisterzienserkloster Stična (Sittich). Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 58, 1 (2004), 5-12.
 
Peskar, Robert: Cerkev Žalostne Matere božje v Bušeči vasi. Varstvo spomenikov 39 (2001), 46-61.
 
Stelé, France: Vorromanisches aus Slowenien. Carinthia I 142 (1953), 310-325.
 
Stiški rokopisi iz 12. stoletja: Narodna Galerija Ljubljana 14. april - 29. maj 1994 = Codices Sitticenses saeculi XII. Katalog izd. in založila Narodna in Univerzitetna Knjižnica v Ljuljani. Za založnika Ivan Kanič. Prevodi Neva Skapin Šlibar, Nataša Golob, hg. von Ivan Kanič. Ljubljana 1994.
 
Stopar, Ivan: Grad Podsreda. Vprašanje njegove prezentacije. Varstvo spomenikov 38 (1998), 80-97.
 
Zadnikar, Marijan: Die Babenberger und die „Gruppe von Laško (Tüffer)“ der romanischen Baukunst in Slowenien. In: 1000 Jahre Babenberger in Österreich. Katalog der Niederösterreichischen Jubiläumsausstellung im Stift Lilienfeld vom 15. Mai bis 31. Oktober 1976. Wien 1976 (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums NF 66), 507-511.
 
Zadnikar, Marijan: Hrastovlje. Romanska arhitektura in gotske freske. Ljubljana 1988.
 
Zadnikar, Marijan: Romanika v Sloveniji. Tipologija in morfologija sakralne arhitekture. Ljubljana 1982.
 
Zadnikar, Marijan: Romanska  arhitectura na Slovenskem. Ljubljana 1959.
 
Zadnikar, Marijan: Romanske cerve v Sloveniji. 11. – 13. stoletje. Ljubljana 2001.
 
Zadnikar, Marijan: Rotunda sv. Janeza Krstnika na Spodnji Muti. Ljubljana, Maribor 1990 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov 174).
 
Zadnikar, Marijan: Rotunda v Selu. Murska Sobota 1967.
 
Zadnikar, Marijan: Samostan Stična in njegove znamenitosti. 2., verb. Aufl. Ljubljana 2001. ISBN: 961-222-374-2
 
Zadnikar, Marijan: Slovenska znamenja. Ljubljana 1991.

 

(update February 2011)

back